KONTINUIRANA ASFALTNA POSTROJENJA

1. Prime 100-140t/h

Visoko mobilno postrojenje koje radi na principu kontinuiranog miješanja. Može se podesiti vrijeme punjenja te vrijeme miješanja preko upravljanja postrojenja. Kapacitet postrojenje je od 100t/h do 140t/h. Razdvojenost sušara od miješalice donosi veliku prednost u procesu miješanja. Miješalica je spojena direktno na sušaru te se kontinuirano puni s mineralima iz sušare, punilom i vezivnim sredstvom te se prazni direktno na kamion. Cijelo postrojenje je jednostavno, sigurno i potpuno upravljivo pomoću računala.

2. ColdMix 130-400t/h

Postrojenje ColdMix je kontinuirano postrojenje koje primjenjuje princip hladnog miješanja asfaltne mase. Metoda hladnog miješanja sve je popularnije zbog znatne uštede energenata. Postrojenje ColdMix je kapaciteta od 130t/h do 400t/h. Postrojenje ColdMix II dolazi opremljeno sustavom upjenjenog bitumena To je mobilno postrojenje uz visoku mobilnost. Cijelo postrojenje je smješteno u nekoliko mobilnih jedinica.

3. ContiMix 120-320t/h

ContiMix je stacionarno postrojenje koje kombinira najbolje iz oba svijeta kontinuiranog miješanja. Postrojenje posjeduje kontinuiranu miješalicu koja osigurava visoku kvalitetu i visoku homogenost asfaltne mase. Razdvajanjem postupka zagrijavanja materijala i miješanja se omogućava jednostavno, točno i direktno dodavanje minerala u miješalicu. Mineral se iz sušare kontinuirano preko vrućeg elevatora doprema u miješalicu u koju se dopremaju i punilo i vezivno sredstvo.

ContiMix postrojenje posjeduje silos gotove mješavine te postoje 2 izvedbe ovog postrojena: 1.miješalica se nalazi na silosu gotove mješavine, 2. miješalica se nalazi pokraj silosa gotove mješavine te se mješavina u silos doprema pomoću transportne trake. Pokretanje i gašenje bez gubitka materijala pomaže da se proizvodni troškovi svedu na minimum. Postrojenje je mobilno te ima kapacitet od 120t/h do 320t/h.